10 záhad ľudského tela (2. časť)

Je skutočne človek taký dokonalý tvor? Ak áno, tak potom prečo nedokáže objasniť procesy, ktoré sa odohrávajú v jeho vlastnom tele? Ľudské telo je ten najzložitejší mechanizmus, aký poznáme a stále ho nepoznáme celý. My vám ponúkame len niekoľko zo záhad ľudského tela, ktoré stále čakajú na svoje odhalenie.

10 záhad ľudského tela  (2. časť)

6. Prírodné očkovanie

Nik presne nevie kedy a prečo vzniklo bozkávanie, no príroda s ním mala odjakživa jasný zámer. Ľudské sliny totiž obsahujú obrovské množstvo baktérii, z ktorých je 80 % podobných u všetkých ľudí a zvyšných 20 % individuálnych. Prostredníctvom bozku sú tieto baktérie prenášané z človeka na človeka, čím podnecujú tvorbu protilátok a posilňujú tak imunitný systém.

7. Vlasy a chlpy

V priebehu rokov sa ochlpenie na ľudskom tele obmedzilo len na určité partie. Naskytá sa preto otázka, aký je ich účel a prečo je u mužov iné ako u žien? Podľa vedcov ochlpenie rastie v mieste sústredenia žliaz a pachov. Vlasy sú zas podľa nich dobrým prostriedkom na šírenie tohto pachu a prilákanie záujmu opačného pohlavia. Čiže, keď ženy hodia vlasmi, je za tým len jediný účel.

Vlasy

8. Predĺžené detstvo

U žiadneho iného druhu na našej planéte netrvá dospievanie tak dlho. U našich najbližších zvieracích príbuzných (šimpanzov) nastáva pohlavná dospelosť vo veku piatich rokov. U človeka trvá dospievanie relatívne dlhšie. Pohlavná dospelosť sa formuje v období puberty, čo je medzi jedenástym a dvadsiatym rokom života. Vedci vysvetľujú tento fakt ako dôsledok historického vývoja. Doba trvania puberty je podľa nich závislá na stupni spoločenského vývoja. Čím vyššia je, tým širšie pásmo dospievania na nás čaká.

9. Slepá ulička

Apendix, alebo slepé črevo odborníci objasnili ako pozostatok evolučných zmien ľudského tela, podobne ako zuby múdrosti či kostrč. Môže byť odstránený chirurgicky bez väčších ťažkostí a žiadnych následkov. No v posledných rokoch sa objavili názory, že slepé črevo má skrytú funkciu, pre ktorú sa v tele zachovalo. Jeden z názorov tvrdí, že slúži ako bezpečný prístav pre baktérie, ktoré napomáhajú pri trávení, iný zas, že napomáha tehotnej žene pri budovaní imunitného systému plodu.

10. Noví „kamoši“?

Zdá sa to neskutočné, no isté časti vášho tela vám nepatria. Na každú jednu bunku ľudského tela totiž pripadá desať mikróbov. Dohromady tak zaberajú dve až tri percentá celkovej váhy človeka. Niektoré sa podieľajú na trávení iné zas čistia pokožku, no funkcia väčšiny z nich doposiaľ zostáva neznáma. Je dokázané, že v tele zdravého človeka sa nachádza nízka hladina vírusov, ktoré však u neho nespôsobujú žiadne ochorenie. Môže ísť tak zatiaľ o neobjavený symbiotický vzťah.

Baktérie

Tagy