Viete odpovedať na tieto 3 otázky? Ak áno, ste inteligentní

IQ testy sú spravidla časovo náročne a obsahujú množstvo otázok či dokonca úloh. My vám prinášame krátky inteligenčný test, za ktorým stojí na slovo vzatý odborník z renomovanej Yalovej univerzity, Shane Frederick. Buďte však opatrní. Otázky sa na prvý pohľad môžu zdať jednoduché, no zdanie klame. Zamyslite sa nad otázkami poriadne, avšak čím rýchlejšie test úspešne vyriešite, tým vyššie je vaše IQ.

Viete odpovedať na tieto 3 otázky? Ak áno, ste inteligentní

  1. Bejzbalová pálka a loptička stoja dokopy 1,10€. Pálka stojí o euro viac ako loptička. Koľko stojí samostatná loptička?
  2. Ak 5 strojov vyrobí 5 produktov za 5 minút, koľko by trvala výroba 100 produktov 100 strojom? 
  3. Na hladine jazera rastie skupina lekien. Každý deň sa skupina dvojnásobne zväčší. Za 48 dní pokryjú lekná celú hladinu. Ako dlho by trvalo tejto skupine lekien pokrytie polovice hladiny? 

Najčastejšie odpovede:

  1. 10 centov
  2. 100 minút
  3. 24 dní

Správne odpovede:

1. 5 centov

Výpočet:

X – cena loptičky

X + 1    -> ak k cene loptičky pripočítame 1€ dostaneme cenu samotnej pálky

X + (X+1) = 1,10  -> nákup stojí dokopy 1,10€, musíme teda zrátať cenu samotnej loptičky a cenu pálky

Rovnicu upravíme:

X + (X+1) = 1,1

2X + 1 = 1,1

2X = 0,1

X = 0,05

Loptička teda stojí 5 centov.

2. 100 strojov potrebuje na výrobu 100 produktov 5 minút

Ak 5 strojov vyprodukuje 5 produktov za 5 minút, tak 100 strojov vyprodukuje 100 produktov tiež za 5 minút. Tak ako stúpa počet produktov, stúpa aj počet strojov. Čas výroby sa nemení, pretože 1 stroj potrebuje presne 5 minút na výrobu 1 produktu.

3. skupine lekien trvá pokrytie polovice jazera 47 dní

Veľkosť skupiny sa zdvojnásobuje každý jeden deň. To znamená, že na 47. deň musí byť pokrytá práve polovica jazera. Ak sa teda skupina, ktorá pokrýva polovicu jazera, zdvojnásobí, na druhý deň pokryje celú hladinu.

Zdroj: https://www.freundin.de/wenn-sie-diese-3-fragen-beantworten-koennen-sind-sie-intelligent-freundin-de

Tagy